מרכז הזמנות טלפוני

073-2248999

צור קשר

תהליך בידוק (צ'ק-אין) ועלייה לאונייה
 

בהגיעכם לנמל תתבקשו לעבור תהליך בידוק לפני העלייה לאנייה.
אנו וחברות השייט ממליצים מאוד לבצע צ'ק-אין אונליין באופן מקוון באתר הבית של חברת השייט ולהשלים אותו לא יאוחר משבוע לפני מועד ההפלגה. אנו ממליצים לבצע את תהליך הבידוק המקוון מוקדם ככל האפשר בין 45 ימים ועד שבוע לפני ההפלגה על מנת שתוודאו שכל פרטי ההזמנה שלכם והפרטים האישיים אכן נכונים, במקרה ויש טעויות עליכם לפנות אלינו מיידית על מנת שנעדכן את הפרטים השגויים. בסיום ביצוע תהליך הצ'ק-אין אונליין, יש להדפיס את אישור העלייה לאנייה, הנקרא Set Sail Pass (בחברת רויאל קריביאן) או Xpress Pass (בחברות סלבריטי קרוזס ואזאמרה קלאב קרוזס). את האישור יש להציג בדלפק הבידוק בנמל יחד עם הדרכון.

 

לביצוע תהליך אונליין צ'ק אין באתר רויאל קריביאן

לביצוע תהליך אונליין צ'ק אין באתר סלבריטי קרוזס

לביצוע תהליך אונליין צ'ק אין באתר אזאמרה קלאב קרוזס

במידה ולא תספקו את הפרטים הנדרשים באופן מלא ומדויק במהלך ביצוע ההזמנה ותהליך הצ'ק-אין אונליין, לא תותר עלייתכם לאונייה.

חברת השייט או סנורמה לא יישאו באחריות לכל נזק או עלויות נוספות שיגרמו לכם עקב העברת מידע שגוי בעת ביצוע הזמנתכם או בעת ביצוע הבידוק המקוון. אנו או חברת השייט לא נישא בעלויות נוספות שיגרמו כתוצאה מכך. כמו כן, לא יינתן פיצוי או החזר מכל סוג שהוא. במידה וחברת השייט או סנורמה יאלצו לשלם קנסות או תשלומים אחרים בעקבות כך, העלויות יחולו על הנוסעים והם יצטרכו לשפות כספית את חברת השייט או סנורמה.
 

שעת העלייה לאונייה

יש להגיע לנמל לפחות שלוש שעות לפני מועד יציאת האנייה (שעת היציאה מופיעה בכרטיס ההפלגה). האחריות להגיע בזמן אל הנמל מוטלת עליכם, אלא אם אתם מגיעים לאנייה בהעברה של חברת השייט. לעיתים, חברת השייט משבצת מראש את מועדי העלייה של הנוסעים, הודעה על כך תישלח מראש ותתבקשו להגיע לנמל בשעה היעודה.

יש להשלים את תהליך הבידוק בנמל ולעלות לאנייה עד שעתיים לפני מועד ההפלגה. במידה ולא תעלו לאנייה במסגרת זמן זו, חברת השייט רשאית להניח שאינכם מתכוונים להפליג. במקרה מעין זה יחולו עליכם דמי ביטול של 100% ללא זכאות להחזר כלשהו למעט מיסי נמל ותשר לצוות האנייה (אם שולם מראש).

לעוד מידע בנושא עלייה לאונייה ונהלים שונים, אנא הכנסו לעמוד השאלות והתשובות שלנו.